شیرین کننده ها

مشاهده همه 13 نتیجه

شیرین کننده ها در چهار نوع تصفیه شده، الکل های قندی، مصنوعی و طبیعی موجود می باشند. که شیرین کننده های طبیعی هم مدت نگهداری طولانی تری دارند هم سالم تر می باشند.
با تولید صنعت قند و تولید انواع تصفیه شده شیرین کننده، مصرف این مواد زیاد شد و  از آنطرف نیز بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت و … افزایش پیدا کرد.
همین امر باعث شد بشر به تولید شیرین کننده های مصنوعی روی بیاورد که در انواع مختلف از این نوع در حال تولید می باشد.