ایزوتونیک

مشاهده همه 4 نتیجه

نوشیدنی ایزوتونیک یک نوع از مایعاتی است که مناسب ورزشکارانی که در انجام حرکات ورزشی تعریق فراوان داشته اند و مایعات بدن را از دست داده اند.
گلوکز منبع ضروری بدن برای تامین انرژی می باشد، نوشیدنی ایزوتونیک با دارا بودن غلظت گلوکز بین 6% تا 8% برای ذخائر کربوهیدارت مناسب می باشد.