مواد غذایی ارگانیک

نمایش 1–24 از 131 نتیجه

مواد غذایی ارگانیک در واقع به مواد غذایی گفته می شود که بدون دخالت و بدون مصرف کود شیمایی و آفت کشها و ترکیبات ژنتیکی تهیه شده باشد و کاملا به صورت طبیعی و بکر پرورش پیدا کرده باشد.

این محصولات را کشاورزان به صورت طبیعی و بدون استفاده از کودها رشد و پرورش می دهند و کشاورزان ارگانیک نامیده می شوند.