آب

نمایش 1–24 از 30 نتیجه

آب یک ماده شیمایی شفاف بدون طعم و بدون بو و تقریبا بی رنگ است که حزء اصلی دریاچه ها و رودخانه ها و اقیانوس هاست و علت اصلی حیات تمام موجودات روی زمین می باشد.
آب از میلیارها مولکول درست شده که هر مولکول از یک اکسیژن و دو اتم هیدروژن ساخته شده است .
آب به سه شکل جامد مایع گاز وجود دارد.
آب آشامیدنی هم به صورت آب معدنی و یا تصفیه شده در خانه هایمان موجود است. بعضی از این آبهای آشامیدنی طعم دار و یا گازدار هستند و در بطری های مختلف در وزنهای متفاوت موجود می باشد .