شربت های رقیق

مشاهده همه 15 نتیجه

شربت های رقیق از ترکیب 1 به 1 شکر به آب تهیه می شود و طعم دهنده ها و رنگ خوراکی می توان به آن اضافه کرد و یا با عصاره یک میوه می توان آن را تهیه کرد و به عنوان شربت میتوان از آن استفاده نمود.