غذاي گربه

نمایش 1–24 از 41 نتیجه

گربه ها در سنین مختف و بسته به شرایط زندگی و یا بیماریهای مختفلی که دارند غذاهای متفاوتی دارند و باید مصرف کنند .

مثلا غذای گربه بالغ و گربه های مسن و بچه گربه ها با هم فرق دارند. طبق توصیه دامپزشک بهتر است که از غذاهای خانگی استفاده نشود مگر با برنامه غذایی که داده می شود توسط دامپزشک.

غذاهای آماده ای که بعضی شرکتها در حال تولید آن هستند بسیار مغذی بوده و کاملا تفکیک شده است برای انواع گربه ها و غذای گربه ها را می توان به صورت آماده و خشک به راحتی تهیه نمود.

غذای گربه ها در سنین، شرایط زندگی و درگیری با بیماری های مختلف باید ترکیبات متفاوتی داشته باشه. مثلا غذای بچه گربه با غذای گربه بالغ و غذای گربه های مسن همه باهم فرق دارن. یا غذای گربه های خیابانی با غذای گربه خانگی بهتره تفاوت هایی داشته باشن.